Onze nieuwste folder

Een nieuwe folder met nieuwe aanbiedingen.

  • Je tuin,

    daar word je blij van!

Tuintrend 2014

De Stichting Tuinpromotie Nederland schets een keer per jaar het toekomstbeeld van de Nederlandse tuin. Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en wat er gebeurt in bijvoorbeeld de mode- en woonwereld, wordt voorspeld hoe tuinen er het komend jaar uit gaan zien. Wat ons betreft een leuke bron van informatie.