Onze nieuwste folder

Een nieuwe folder met nieuwe aanbiedingen.

  • Je tuin,

    daar word je blij van!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Mits u bij ons tuinmaterialen aanschaft gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, welke u vindt op de achterzijde van de factuur. Hieronder vermelden wij de belangrijkste punten:

Speciaal bestelde materialen
Voor speciaal bestelde materialen vragen wij een aanbetaling van 25%.

Retour name
Bestelde materialen nemen wij helaas niet retour. Vanwege wij een continue kwaliteit kunnen leveren bestellen wij voornamelijk per bestelling zodat alles van één en dezelfde productie/batch is voor iedere klant. Op die manier wordt de kans op kleurverschillen/nuances beperkt. Mits wij van iedereen zouden terugnemen zouden wij continue aan iedereen verschillende producties moeten uitleveren met ongemakken van dien. Wij attenderen u daarom ook om niet extreem te veel te nemen maar om ieder geval voldoende te nemen om ongemakken te voorkomen (zie: Snijverlies). Mits wij producten retour moeten nemen (ophalen) worden er transportkosten van € 35,- incl. BTW berekend.

Snijverlies
Wij adviseren te alle tijden om wat extra marge te nemen met betrekking tot het bestellen van materialen. Wij adviseren om minimaal 5% meer te nemen voor breuk en snijverlies. Vaak wordt door de stratenmaker/hovenier gesproken over zelfs 10%. Deze marge kan per situatie ook verschillen. In de ene situatie wordt nauwelijks gezaagd en bij een andere situatie wordt er weer heel veel gezaagd. Wij adviseren om in alle tijden een aantal tegels/bestrating meer te nemen om ongemakken te voorkomen. Het kan helaas altijd wel eens voorkomen dat er producten beschadigd in het pakket zitten of beschadigd raken bij het verwerken. Om niet stil te komen staan bij het verwerken is het daarom handig om wat extra tegels/bestrating achter te hand te houden. Daarbij kan het zo zijn dat u bij besteld de kans is op een lange levertijd, kleurverschil of structuurverschil vanwege een andere/nieuwe productie. Ook in de toekomst kan het handig zijn om wat extra tegels achter de hand te houden.
 
Melden van breuk of beschadigingen 
Het melden van breuk of beschadigingen dient binnen 48 uur na levering gedaan te worden. Daarnaast adviseren wij te alle tijden meer te nemen dan daadwerkelijk nodig is (zie: Snijverlies). Gezien wij met vrijwel zware producten van voornamelijk beton werken kan het altijd voorkomen dat in de verpakkingen breuk of beschadigen aan tegels zitten. Een professionele verwerker weet hier wel raad mee. Deze zou 5 tot 10% marge nemen en breuk tegels aan de kant houden voor te verzagen en dus voor pas stukken te maken. Mits er dus enkele tegels/bestrating breuk is dient u dit dus eerst proberen te verzagen voordat wij de reclamatie kunnen aannemen. Bij reclamatie hebben wij een foto nodig van hoe de tegel of bestrating in originele verpakking zit en hebben wij betreffende tegel nodig om te kunnen overleggen aan de leverancier.
 
Berekeningen gemaakt door werknemers van Klaasse Bos Tuinmaterialen
Aan berekeningen gemaakt door werknemers van Klaasse Bos Tuinmaterialen  kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden mits er onjuiste berekeningen door een van onze werknemers worden gedaan. In de normale gang van zaken dient de opdrachtgever of uitvoerder (stratenmaker/hovenier) alles juist op te nemen qua aantallen en het risico van onjuiste berekeningen op zich te nemen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de opdrachtgever of uitvoerder. Wij, als Klaasse Bos Tuinmaterialen,  geven echter alleen advies en adviseren daarom ook om berekeningen altijd goed te controleren om ongemakken te voorkomen!
 
Verwerken van materialen
Mits er geen verwerkingshandleiding bij de materialen worden meegeleverd en u niet precies weet hoe betreffend materiaal moet worden verwerkt kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen deze altijd uitgeprint of per mail aan u toe laten komen.
 
Verwerken = accepteren
Mits producten verwerkt zijn worden door ons geen klachten meer geaccepteerd met betrekking tot kleurverschil, uiterlijk van bestrating, beschadigingen aan bestrating ect. cetera. Problemen en/of klachten dienen voor verwerking opgelost te worden en niet achteraf. Logischer wijs is dat als iets verwerkt wordt dat dit geaccepteerd is.
 
Maatverschil 
Sommige betontegels en bestrating en de meeste natuursteen tegels kunnen afwijken van de weergegeven afmetingen. Betonnen producten worden namelijk in mallen gemaakt en door slijtage van de mallen en drogen van het beton kunnen er maatverschillen ontstaan. Dit is nooit te voorkomen en kan zelfs bij de A-merken voorkomen. Het is daarom belangrijk om goed uit te lijnen van de bestrating. Mits u verschillende kleuren tegels/bestrating wilt combineren is het handig om bestrating van dezelfde serie te nemen. Natuursteen voor buiten wordt bijna nooit gekalibreerd omdat dit te kostbaar wordt. Hierdoor kunnen ook maatverschillen ontstaan in dikte en lengte x breedte. Bij natuursteen is dit bij een professionele verwerker geen probleem. Natuursteen van 2-3cm dikte wordt bijna altijd 1 voor 1 in de stabilisatie geklopt. Hierdoor wordt het verschil weg geklopt. Daarnaast wordt natuursteen bijna altijd met een voeg van 3-5mm gelegd om de maatverschillen niet te laten opvallen. Mits zonder voeg wordt gelegd kunnen de tegels dus “verspringen” en door het werken van het materiaal kunnen er zelfs stukjes van tegels afspringen!

 
Tintverschil
Bij ontvangst van pakken dient er gecontroleerd te worden of de productiedatums gelijk zijn. Elke productie kan namelijk anders zijn qua tint of structuur. Het komt helaas vaker voor dat leveranciers verschillende productiedatums uitleveren bij één bestelling. Vaak kan dit geen kwaad en in 99% van de gevallen zorgt dit ook niet voor problemen. Echter mocht u constateren dat u verschillende producties heeft ontvangen en het verschil te groot is dan dient u voor verwerking contact met ons op te nemen, mocht het verschil in uw ogen onacceptabel zijn. Verwerken is namelijk accepteren. Daarbij is vaak kalkuitbloei een van de veroorzakers waardoor er kleur verschil lijkt terwijl het niet zo is. Tintverschillen tussen diverse pallets bestrating komen vrijwel altijd voor, dit heeft vaak met de kalkuitbloei te maken. Meng daarom goed de pakketten om zo één geheel te krijgen. Bij een klein beetje tintverschil zou u ook beide tegels kunnen nat maken. Mits het verschil dan weg is, is het duidelijk dat kalkuitbloei de veroorzaker is.

Na- en bijbestellingen
Voorkom nabestellingen. Zoals reeds vermeld kan elke partij anders zijn qua kleur en structuur. Zoals vermeld is het daarom belangrijk om voldoende te bestellen. Bij bijbestellingen c.q. nabestellingen kan het voorkomen dat er kleur en/of structuur verschillen ontstaan wat als storend ervan kan worden.
 
Kalkuitbloei/witte uitslag (witte waas)
Bij alle betonproducten kan kalkuitbloei voorkomen. Dit is inherent bij betonproducten en kan nooit een reden tot een klacht zijn. Om beton te maken wordt cement erin verwerkt. Kalk wat niet goed gebonden is kan vrijkomen en zich op het oppervlakte afzetten. Dit kan zorgen voor een witte waas of witte vlekken. Bij zwarte oppervlakte kan dit uiteraard als storend ervaren worden. Helaas is het niet te voorkomen en wordt het helaas niet altijd geaccepteerd. Echter kan er niet veel aan gedaan worden en adviseren wij altijd om liever de natuur zijn werking te laten doen. Deze kalkuitbloei zal op ten duur ook weer verdwijnen door slijtage van gebruik van de bestrating, vochtig worden van bestrating en slijtage van regen. Echter kan dit erg lang duren en is dit niet binnen enkele weken weg. Dit kan maanden tot jaren duren. Om het proces enigszins te versnellen kan de bestrating regelmatig worden bevochtigd, zodat het verdampingsproces gecontinueerd blijft. De witte sluier kan eventueel deels worden verwijderd met een zuur middel, zoals een kalkuitbloei verwijderaar. Echter kan deze een nadelige uitwerking hebben op de bestrating. Laat u daarom altijd goed door ons adviseren en neem contact met ons op. Daarnaast maak altijd een test vlek op een niet zichtbare plek!

Monsters
Monsters kunnen altijd afwijken met de werkelijkheid. In beton worden veelal natuurlijke materialen verwerkt waardoor elke productie anders kan zijn qua kleur en structuur. De getoonde monsters in onze showroom kunnen dus afwijken van de geleverde materialen. Dit heeft vaak ook met kalkuitbloei te maken. Bij natuursteen is afwijkingen ook mogelijk. In de mijnen waar de natuursteen wordt gewonnen zijn natuurlijk verschillende stukken en lagen waardoor verschillende kleuren mogelijk zijn.

Betaling
Betaling dient vóór levering voldaan te zijn, of te worden betaald bij levering (contant of per pin). Bij grote bedragen dient u rekening te houden met het pinlimiet, deze kan eenmalig bij uw bank verhoogd te worden. Ook is het aan te raden dat iemand thuis is voor het aanwijzen waar het gelost moet worden. Indien de klant niet thuis is, zal materiaal gelost worden op een plek die voor de chauffeur het beste uitkomt. Mits producten op een onjuiste plek zijn gelost en er niemand aanwezig was, worden er transportkosten geteld voor het verzetten van de materialen.
 
Eigendom
Zodra materialen niet betaald zijn, blijven deze in eigendom van Klaasse Bos Tuinmaterialen.

Aanbetaling
Bij speciaal bestelde bestelling houden wij in de regel 10-20% aan als aanbetaling. Zeker bij speciaal bestelde of speciaal gemaakte producten houden wij dit aan. Bij annulering van de materialen/order wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

Reclamaties
Wij zien helaas dat 95% van de reclamaties ontstaan door onjuist gebruik van materialen en/of onjuiste verwerking. Het is daarom belangrijk om een professionele verwerker te nemen om alles te laten verwerken. Voor advies kunt u altijd bij ons terecht, maar de verwerking is ook een belangrijk aspect. Wij kunnen u helpen contact te leggen met een verwerker.

Lossen van de materialen
Vrachtwagen lost alleen naast de wagen op één plek. Adviseurs van Klaasse Bos Tuinmaterialen kunnen nooit afspraken maken en daarbij dus garanderen of de materialen op een bepaalde plek kunnen komen te staan bij een klant. De chauffeur bepaald ter plekke of de gevraagde losplaats mogelijk is. De kennis en ervaring van de chauffeur staat boven de kennis en ervaring van onze adviseurs. De kraan kan circa 3 tot 4 meter reiken. Dit heeft echter met vele factoren te maken en kan dus ook afwijken.

Tijdsindicatie van leveringen
Wanneer er door ons een tijdsindicatie i.v.m. de levering wordt gegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Klaasse Bos Tuinmaterialen  behoudt zich het recht voor, wijzigingen in het routeschema aan te brengen bij onvoorziene gebeurtenissen. Houdt hiermee rekening wanneer 'derden' materialen voor u verwerken! Zgn. wachturen kunnen dus niet aan ons doorberekend worden. Het is daarom handig om niet op de dag van verwerken de materialen te laten afkomen maar enkele dagen van te voren.
 
Beschadigingen van trottoir of oprit
De vrachtwagen stopt op de openbare weg naast de trottoir. Mits op klant zijn toestemming er over de trottoir of oprit mag worden gereden en chauffeur hiermee instemt is breuk en/of beschadigingen van tegels/bestrating op verantwoordelijkheid van de klant.
 
Voegmiddelen
Op voegmiddelen kunnen wij helaas geen garantie geven. Vaak worden voegmiddelen onjuist gebruikt of toegepast. Dit kan zorgen voor vlekken in en op tegels, cementsluiers etc.
 
Controle van juiste aantallen
Klant die de materialen aanschaft is verantwoordelijk om de aantallen te controleren bij levering. Hier kunnen niet achteraf reclamaties worden gedaan omdat er dan geen controle meer mogelijk is. Materialen worden bij ons meerdere malen gecontroleerd en controle dient bij levering ook door de klant zelf gedaan te worden. Natuursteen: flagstones, kinderkoppen etc. worden indicaties doorgegeven van x aantal kg per m2. Hierdoor kan het zijn dat u te veel of te weinig heeft. Hier kunnen rechten worden aan ontleend. Het is en blijft een indicatie. Deze natuursteen soorten kunnen namelijk per stuk flink verschillen qua dikte waardoor gewicht per m2 niet 100% te garanderen is.

Bigbags en Pallets
Bigbags zit geen statiegeld op en hoeven niet retour. Pallets waarbij door ons geen statiegeld is berekend hoeven niet retour. Pallets waar statiegeld op zit (de statiegeld pallets) krijgt u het statiegeld van terug zodra deze in zijn geleverd in combinatie met de originele kassabon van Klaasse Bos Tuinmaterialen . De statiegeld pallets dienen door de klant zelf retour gebracht te worden. Mits Klaasse Bos Tuinmaterialen deze speciaal retour moeten komen halen kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Transportkosten
Wij berekenen portkosten  afhankelijk van de regio waar u woont.

Grote vrachtwagen
Wij leveren de materialen standaard met een grote oplegger waar een kraan op zit. In sommige situaties komt het voor dat de vrachtwagen niet in de straat of ter plekke kan komen. U dient zelf door te geven wanneer dit het geval is.

Offertes
Offertes zijn in de regel 14 dagen geldig, indien anders vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Zoals bijvoorbeeld natuursteen wijzigingen constant de prijzen door dollarkoers, zeevracht, aanbod etc. Voor natuursteen gelden maandprijzen.
 
Afhalen van materialen
Bij afhalen van materialen dient u zelf voor een geschikt vervoersmiddel te kiezen. Wij adviseren als u grote tegels, banden, bielzen of traptreden nodig heeft om met een aanhangwagen langs te komen. Wij helpen iedereen graag, maar zware producten tillen wij met een heftruck op en kunnen wij dan ook zo op de aanhangwagen zetten. Mits een aanhangwagen niet aanwezig is en de materialen in een auto geladen dienen te worden, dan dient u dit zelf te doen. Dit is tevens op verantwoording van de klant. Zware en grote producten zijn vaak onhandig en lomp. Hierdoor is er kans aanwezig op het beschadigingen van auto. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

Gruis op split/grind
Als wij split of ander los gestort materiaal leveren kan het anders uitzien dan de monsters in onze vakken. De los gestorte materialen zijn namelijk een natuursteen soort en elke partij kan anders zijn. Daarnaast wordt split en breuksteen gemaakt uit gebroken natuursteen. Bij het breken van het natuursteen komt er veel breek gruis vrij. Dit "koekt" vast op de split en is erg hardnekkig. Vaak kan het enkele weken duren (bij meerdere malen regenen) voordat deze "gruis" van de split af is.

Groene aanslag 
Alles kan groen worden, zelfs glas kan groen worden! Bestrating dient met de tijd worden schoon gemaakt en door invloed van regen en omgeving kan bestrating groen worden. Zo is beton bijvoorbeeld vrij poreus en neemt vocht op. Alles wat vocht opneemt kan groen worden. Bij beton is het vaak wat lastiger schoonmaken. Vaak door alleen al te schrobben is het vaak al goed weg te halen maar soms zit het in de tegel. Een middel als Lithofin Allex, zijn producten die erg goed werken. Daarnaast bestaan er ook sommige natuursteen soorten die in de tegel of sneller op de tegel groen kunnen worden. En er zijn natuursteen soorten en keramische tegels die niet snel groen worden. Echter kunnen bij deze producten zelfs groen vorming opstaan. Dan heeft het vaak te maken dat er geen onderhoud wordt gepleegd en dat het terras dan bijna niet gebruikt wordt. Het is een kwestie dan van een oppervlakkige laag wat groene algen zijn die niet eens eraan zitten gehecht en met alleen maar met een doek bijvoorbeeld erover heen te wrijven de groene aanslag al weg is. 

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor elke orderbevestiging en worden u met de offerte meegegeven. Mits andere afspraken worden gemaakt, ook mondeling, dient alles zwart op wit te worden gezet. Mits dit niet gedaan wordt kunt u u nergens meer op beroepen. Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u opvragen per email.